Beskyttelse af land og byggeri langs kysten

Oversvømmelser i forbindelse med forhøjet vandstand og ekstremt regnfald er et stadig stigende problem langs Danmarks kystlinjer. Natur, vejnet og bebyggelser kan blive ramt og ødelagt, når de store vandmængder skyller ind. 

Det skaber behov for at foretage kystbeskyttelse. 

Vi har erfaring med etablering af store og små opgaver indenfor kystsikring for både offentlige og private grundejere. 

Kystsikring indebærer bl.a. sikring af skrænter, ramning af pæle, dræning, forstærkning af diger, forhøjelse af eksisterende diger eller ny etablering af diger.

Udfra en miljøvenlig proces sørger vi for at tage højde for de naturlige processer. 

Vi tilbyder følgende:

 - Digebyggeri

- Bølgebrydere

- Høfder 

 - Skråningbeskyttelse og strandfodring

Kontakt os gerne for yderligere information eller rådgivning indenfor jeres næste projekt.