Få sikret dit hus mod vandindtrængen i kælder eller fundamenter,
med omfangsdræn omkring indpakket i stenkiste.
Få samtidig sat udvendig sokkelisolering op , og din kælder bliver varm.
Vi reetablerer belægninger og beplantning igen.